RSPO

RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji Ruch na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (The Roundtable on Sustainable Palm Oil). Głównym celem RSPO jest promowanie wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden sposób nie oddziałują negatywnie na ludność, związaną z terenami uprawy palm olejowych. RSPO jest pierwszym i jedynym systemem certyfikacji pozwalającym odróżnić produkty wykorzystujące olej palmowy pochodzący z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów oraz nie oddziałują na nie negatywnie, a związani z tymi obszarami ludzie zachowali swoje tradycyjne prawa i są – w przypadku zatrudnienia – właściwie wynagradzani.

Klient ponad wszystko
Facebook
LinkedIn