KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA BETASOAP SP. Z O.O.

Szanuj─ůc Pa┼ästwa prywatno┼Ť─ç oraz realizuj─ůc obowi─ůzek wynikaj─ůcy z art. 13 ust.1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbaj─ůc o to, aby┼Ťcie wiedzieli kto i w jaki spos├│b przetwarza Pa┼ästwa dane osobowe, informujemy, i┼╝:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Betasoap Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie ul. Niemcewicza 26/153; NIP 5240401209
2. Kontakt z Administratorem mo┼╝liwy jest pod adresem: odo@betasoap.com; tel. (022) 529 77 50
3. Pana/Pani dane osobowe s─ů przetwarzane w celu:
a) niezb─Ödnym do realizacji umowy sprzeda┼╝y i dostawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) wype┼énienia obowi─ůzk├│w podatkowo-rozliczeniowych i ksi─Ögowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (np. w celach podatkowych);
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu dotycz─ůcego marketingu us┼éug i produkt├│w w┼éasnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) oraz ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO, gdy przetwarzanie b─Ödzie niezb─Ödne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä wynikaj─ůcych z zawartych um├│w;
e) udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym;
4. W pozosta┼éych przypadkach Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie na podstawie wcze┼Ťniej udzielonej zgody w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tre┼Ťci zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mo┼╝e Pan/Pani cofn─ů─ç zgod─Ö w dowolnym momencie bez wp┼éywu za zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
6. Odbiorcami danych osobowych mog─ů by─ç upowa┼╝nieni przez Betasoap Sp. z o.o. podmioty gospodarcze, kt├│re dostarczaj─ů Administratorowi us┼éugi. Administrator b─Ödzie przekazywa┼é dane tylko do tych podmiot├│w, kt├│re s─ů zobowi─ůzane na podstawie umowy do zachowania w poufno┼Ťci danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe b─Öd─ů przez nas przetwarzane nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ to b─Ödzie niezb─Ödne do nale┼╝ytej realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa w pkt. 3 przez ca┼éy czas, przez kt├│ry umowa b─Ödzie wykonywana, a tak┼╝e p├│┼║niej tj. do czasu up┼éywu terminu przedawnienia ewentualnych roszcze┼ä wynikaj─ůcych z umowy i w zwi─ůzku z realizacj─ů obowi─ůzk├│w podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po up┼éywie tego okresu dane osobowe zostan─ů usuni─Öte
8. Informujemy, i┼╝ przys┼éuguje Panu/Pani prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, kt├│re zosta┼éy przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przys┼éuguje Panu/Pani prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie.
9. Informujemy, ┼╝e w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, i┼╝ przetwarzanie narusza przepisy RODO, przys┼éuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt├│rym jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych z siedzib─ů ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezb─Ödne w celu realizacji umowy z Betasoap Sp. z o.o.

Z powa┼╝aniem

Betasoap Sp. z o.o.

Klient ponad wszystko
Facebook
LinkedIn