ETI Base Code

Ethical Trading Initiative (ETI) jest przełomowym sojuszem firm, związków zawodowych i organizacji pozarządowych, współpracujących partnersko w celu poprawy życia ubogich pracowników oraz tych, których bezpieczeństwo pracy jest zagrożone. Koncentruje się na pracownikach produkujących lub uprawiających globalnie wszystkie rodzaje dóbr konsumenckich. ETI zapewnia, że firmy biorą odpowiedzialność za etyczne źródło tych dóbr. Identyfikuje i promuje dobre praktyki warunków zatrudniania w zgodzie ze standardem ETI Base Code, który był negocjowany i uzgodniony przez założycielski związek zawodowy, organizacje pozarządowe i członków ETI.

Betasoap jest również zarejestrowana w Sedex i wdrożyła wszystkie informacje dotyczące społecznego i etycznego handlu, a także bieżące sprawozdanie z audytu SMETA 4-Pillar. Sedex przechowuje informacje na temat etycznych i odpowiedzialnych praktyk ujętych przez ILO Conventions, ETI Base Code, SA8000, ISO14001 oraz specyficzne, branżowe kodeksy postępowania. Członkowie Sedex mogą stosować te informacje w swoich systemach celem oceny dostawców pod kątem tych kodeksów lub przepisów standardów pracy w indywidulanych kodeksach firmowych.

Klient ponad wszystko
Facebook
LinkedIn