IFS Household and Personal Care

Uzyskanie certyfikatu IFS Household and Personal Care zapewnia klientów, że firma współpracuje z dostawcami, którzy osiągają wysoki poziom kompetencji we wszystkich kluczowych obszarach.

Klienci wiedzą, że firma jest monitorowana i nieustannie podnosi jakość produktów oraz poziom bezpieczeństwa, jak również zapewnia zgodność z prawem i regulacjami rządowymi, a wszelkie możliwe środki ostrożności zostały przedsięwzięte, aby zapobiec problemom, które mógłby dotyczyć jej produktu.

Klient ponad wszystko
Facebook
LinkedIn