Betasoap Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/153, 02-306 Warszawa

tel.: (+48) 22 529 77 50
fax: (+48) 22 529 77 56

NIP: PL5240401209

Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Numer rejestru: KRS 0000168176
Kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł

Zapraszamy
do skorzystania z formularza kontaktowego