Betasoap Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/153, 02-306 Warszawa

tel.: (+48) 22 529 77 50
fax: (+48) 22 529 77 56

NIP: PL5240401209
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Numer rejestru: KRS 0000168176
Kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł

Administratorem danych osobowych jest Betasoap Sp. z o.o.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Zapraszamy
do skorzystania z formularza kontaktowego