Betasoap Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/153, 02-306 Warszawa

tel.: (+48) 22 529 77 50 fax: (+48) 22 529 77 56

NIP: PL5240401209
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Numer rejestru: KRS 0000168176
Kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Betasoap Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26/153, 02-306 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego oraz odpowiedzi na Państwa zapytania. Przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .

Zapraszamy
do skorzystania z formularza kontaktowego

    Facebook
    LinkedIn